Gjett hvilken film!

Før du begynner

Lag en ordsky

Dette blir du bedre til:

 • Å få en rask oversikt over de viktigste evnene i en større tekst.
 • Å kunne bruke Wordle under en pressentasjon for å vise hvilke emner som er de viktigste.
 • Å kunne bruke Wordle til å skape en illustrasjon (for eksempel en forside eller plakat), som sier noe om innholdet.

TID: 45 minutter

Dette trenger du:

TIPS: Dere kan også bruke Wordle i forbindelse med andre fag og emner. For eksempel i historie med emnet krig (ord: kanoner, soldater, bomber, ofre, fred, motstandsbevegelse...).

Trinn for trinn

Slik samler dere tankene deres i en ordsky.

I denne aktiviteten lager dere, ved hjelp av Wordle, en ordsky som illustrere innholdet i en film.

1

Forberedelse 15 min.

 • Bli enige om en film som alle har sett og kan husker.
 • Se eventuelt traileren for filmen på YouTube.
 • Sett dere ned hver for dere og skriv 10 ord eller fler om filmen. Du kan skrive for hånd eller på datamaskin. Ordene kan eventuelt være navn, skuespillerne, handlingen eller lignende. 
PT1.1 - Elever Ser Trailer 1
PT1.1 - Elever Skriver 1

 

 
2

Produksjon 15 min.

 • Samle sammen det hver og enkelt av elevene har skrevet.
 • Gå inn på Wordle.net
 • Klikk på "Create" og sett alle ordene inn i tekstfeltet. Hvis fler av eleven har skrevet det samme ordet, så skal også ordene skrives fler ganger i tekstfelte.
 • Klikk på "Go". 
PT1.1 - Screendump Wordle

Klikk på bildet for å forstørre det

PT1.1 - Elev Arbejder Med Wordle
 • Gjør tilpasninger på Wordle til dere er fornøyde med uttrykket. Legg ved farger, skrifttyper og formatering.
 • Hvis det er noen ord dere vil fremmheve ekstra, så skriv dem to, tre eller enda fler ganger for å gjøre dem gradvis større.
TIPS

TIPS: Dere kan bruke tegnet ”~” mellom to ord for å få dem til å henge sammen i Wordlen deres. Eksempelvis Michael~Jackson.

 • Skriv ut Wordle´n deres eller lagre den digitalt ved å ta et bilde av skjermen.
TIPS

TIPS: For å ta et bilde av skjermen trykker du på Alt + Prt Scr (Windows) eller på Cmd + Shift 4 og velger området som skal skrives ut (Mac)

 

 
3

Presentasjon 15 min.

Vis fram Wordlen for andre grupper, og se om de kan finne ut av hva slags film det er dere har laget en ordsky om.