Før du begynner

Lag gode karakterer

Dette blir du bedre til:

 • Å gjøre karrakterene dine interessante og levende.
 • Å skape en historie ut ifra karakterene dine.

TID: 90 minutter

Dette trenger du:

TIPS: Karakterboardene som man brukes i aktiviteten, kan også brukes til analyse av for eksempel noveller, romaner eller film.

Trinn for trinn

Slik lager du gode karakter

Det er karakteren som får oss til å gyse, gråte, bli forferdet også videre som får oss til å ville se en film. Om vi ikke klarer å involvere oss i karakteren, så gidder vi ikke å se filmen. Her får du redskaper til å lage de gode karakterene og fortelle sterke historier med utgangspunkt i dem.

1

Forberedelse 25 min.

(Dette trinnet kan hoppes over, hvis man kun har 90 minutter. Men prøv å rekke det...filmen er faktisk ganske god).

Hvis vi skal bli interessert i å se en film så må den minst inneholde en person som har interessante trekk som vi blir nysjerrige på. Dette gjelder både for komedie, drama grim eller grøsser. 

 • Se filmen Freya og diskuter de to karakterene. Hva vil hver av dem oppnå? Hva er kjennetegnene deres? hvordan ser de ut? Hvordan oppfører de seg? også videre..
 
2

Bygg karakterer selv 30 min.

Lag to interessante hovedkarakterer selv:

 • Start generatoren og få en hovedkarakter (venstre) og en hovedmodstander (høyre). Klikk på bildet for å se i stor:
 • Fyll ut karakterboardet.
 
3

Lag en historie 30 min.

 • Bruk de to karakterene som utgangspunkt for å skrive en liten historie på 10-20 linjer. 

De to karakterene fungerer best som historiens hovedkarakter og motstander. Hva vil personene oppnå i historien (mål)? Hvordan handler hovedpersonen for å oppnå sitt mål? Hvordan prøver modstanderen at forhindre det? Hvordan prøver motstanderen å forhindre det?

Konfliktsdiagram

 
 • Last karakterboardet og historien din opp til portefolioen din eller skolens intranett.
 • Nå har du laget en historie som senere kan brukes som utgangangspunkt til en liten film, novelle eller tegneserie.
4

Presentasjon 15 min.

 • Fortell historiene din til noen av kammeratene dine.
 • Lytt til noen reaksjonene på historien din uten å si noe.
 • Spør dem hvordan de opplevde karakteren din. Lytt til svarene deres uten å si noe selv
 • Bruk eventuelt kommentarene deres til å rette på historien.