Før du begynner

Matematisk Minecraft

Dette blir du bedre til:

 • Å designe en geometrisk figur.
 • Å arbeide med areal og volum på en kul måte.
 • Å lage oppgaver til andre.

TID: 90 minutter

Dette trenger du:

TIPS: I denne aktiviteten dreier det seg om geometriske figurer, men Minecraft kan også brukes til å bygge større ting som for eksempel hus og broer.

Trinn for trinn

Lag geometriske utfordringer til kammeratene dine.

Prøv å utfordre kameratene dine til å designe de geometriske figurene du gir dem i oppgave i Minecraft-spillet.

1

Skap en verden 10 min.

NB: Denne aktivitet krever abonnement på Minecraft PE.

TIPS

TIPS: Mange skoler har et institutionsabonnement. Hvis din skole/institution ikke har et institutionsabonnement, kan man hente Minecraft PE appen i App Store eller Android Market for ca. kr. 45.

Dere skal helst være en gruppe, slik at dere kan logge inn i den samme verden.

 • Hvis dere er i en gruppe velger dere en Teamleder nå. Teamlederen skal nå følge det nedstående punktet. Det skal lages en verden som resten av gruppen skal "hoppe" inn i senere.
 • KUN TEAMLEDER: Start Minecraft PE og Velg "Play" > "New" og under "Name" sletter du "My World" og navngir verden. Under "Seed" skriver du "Blank". Sjekk at det er "Creative"-knappen som er trykket ned og velg deretter "Generate World".

MC Generate World

 

 • Beveg deg rundt i verdenen.
 • Resten av gruppen kan nå - hvis det er på samme WIFI-forbinnelse - hoppe inn i verdenen som Teamlederen har laget ved å velge den når man har trykket "Play". Banen står med blå skrift.

Alle kan nå bevege seg rundt i verdenen.

 

 
2

Produksjon 60 min.

 • Velg hver deres flate område hvor det er god plass til å bygge figurer.
 • Hver person i gruppen bygger tre geometriske figurer med forskjellige areal og folum på sitt område. Bruk nedtellingsuret for å holde tiden og stoppe når alarmen ringer:
TIPS

TIPS: Når du bygger vil det være en fordel at du velger blokker hvor man kan se kantene når de settes sammen. Et god valg kan være "block of iron" (Jernblokk)

 • Etterpå lager hver person i gruppen to skilt med oppgaver i areal og volum. Sørg for at det er plass til å bygge i nærheten av skiltene. Bruk 15. minutter på denne oppgaven:

Minecraft 7

Et eksempel på en oppgave. Husk at du skal finne på to oppgaver.

 • Når alle er ferdige med å sette opp skilt skal dere besøke hverandre på skift og løse oppgavene.
 • Forran de figurene dere bygger på andre områder skal dere sette et skilt med navnet deres på slik at man kan se hvem som har løst oppgaven.

 

 

HUSK: Det er på Teamlederens brett at verdene eksisterer. Det vil si at hvis han/hun lukker spillet så vil det andre bli sendt ut av verdene. Så snart temalederen åpner spillet og verden igjen så vil de andre få mulighet til å komme tilbake igjen.

3

Funker det? 15 min.

 • Når alle er ferdige, sjekker dere deres eget område. Har de andre løst oppgavene riktig? 
 • Inviter andre - for eksempel læreren deres inn i verden deres og få dem til å kikke igjennom oppgavene.