• Moodboard til et actionspill

Før du begynner

Masters of the Universe

Dette blir du bedre til:

 • Å kunne skape en stemning og et univers til et spill.
 • Å kunne produsere et moodboard.

TID: 2x 90 minutter

Dette trenger du:

TIPS: Man kan bruke sin kunnskap ifra forskjellige fagområder til å lage et univers som setter stemningen på for eksempel 2. verdenskrig (historie), et skogsvann (biologi) eller et sted i et andet land (geografi) osv.

Trinn for trinn

Skap ditt eget univers

Hvordan skal dine karakterer, location (steder) og rekvisitter (ting) se ut hvis spilluniverset ditt skal være overbevisende?

1

Skape et univers 45 min.

 • Finne på et spill med denne handlingen: En spiller skal ifra punkt A til punkt B. Underveis kommer hun/han ut for hindringer, men det er også hjelp å hente. Hvordan er ditt spill?
 • Hent universboardet og fyll det ut.

 

Forhold deg til:

 • Hvor og når foregår spillet?
 • Hvilke stemninger og farger inngår i spilluniverset?
 • Hvem er helten? Hvordan ser hun/han ut? Hvilke evner har hun/han?
 • Hvem er skurken? Hvordan ser hun/han ut? Hvilke evner har hun/han?
 • Er der andre hjelpere eller motstandere?
 • Er det andre modstander fra omgivelserne, som for eksempel vulkaner eller krokodiller?
 • Hvilke rekvisitter finnes i spillet? Gjenstander, man skal finne eller kjøpe: for eksempel våpen, gull, trylledrikk m.m.

 

 
2

Finn bilder 45 min.

Velg om du vil lage stemningsboardet digitalt i et bildebehandlingsprogram eller om du vil lage det analogt på et papir. Begge deler fungerer fint.

  

Digitalt

 • Finn bilder på nettet, som egner seg til hvert punkt på boardet. Finn gjerne flere for hvert punkt.

VIKTIG: Husk at med mindre det tydlelig står at bildene du finner på nettet kan brukes i andre sammenhenger, så må du ikke offentliggjøre dem i nye sammenhenger. Et eksempel er å dele moodboardet på Facebook.

 • Lagre bildene i en mappe på datamaskinen.

 

Analogt

 • Finn bilder i blader, reklamer, aviser og lignende eller tegn bildene, som egner seg til hvert punkt på boardet og klipp dem ut.
 
3

Produksjon 45 min.

Følg sporet - digitalt eller analogt - som du begynte på under Trin 2:

 

Digitalt

 • Åpne bildebehandlingsprogrammet ditt. PowerPoint eller Word er fint, men du kan også bruke programmer beregnet til bildebehandling som Photoshop eller online Pixlr.
 • Hent bildene inn i programemt - hent gjerne mange bilder inni og slett dem senere hvis de ikke passer.
TIPS

TIPS: Man kan trekke bildene inn i PowerPoint ifra mappen man lagret dem i. Et bilde eller mange på en gang.

 • Tilpass og plasser bildene slik at pressentasjonen av spilluniverset blir fin.
 • Sett eventuelt enkle tekster inn som for eksempel "The Hero". Velg den rette skrifttypen og fargen for også dette setter masse stemning. 
 • Når du er tilfreds med moodboardet – det vil si at det uttrykker den stemningen du ville nå frem til - lagrer du det som et bilde. 
TIPS

TIPS: Slik lagrer du som et bilde i PowerPoint: Gå til File -> Lagre som (bilder) og formatet JPG

 Her er en guide til Pixlr:

Pixlr Tutorial1

Klikk på bilde for å få opp stor Pixlr-guide

Pixlr Tutorial2
Pixlr Tutorial3
Pixlr Tutorial4

 Analogt

 • Finn et stort stykke papir eller karton som bakgrunn. Det må gjerne ha en farge som matcher grunnstemningen som er i universet ditt.
 • Tilpass og plasser bildene på bakgrunnen, slik at pressentasjonen av spilluniverset blir fin.
 • Når du er fornøyd med moodboardet – det vil si at det udtrykker den stemningen du ville frem til - limer du bildene fast.

 

 
 • Last stemningsboardet inn i Portfolioen din slik at det ikke forsvinner.
4

Pressentasjon

 • Vis moodboardet for en annen person som har arbeidet med den samme aktiviteten, uten å forklare noe.
 • La personen fortelle hvilke spill moodboardet egner seg til.
 • Var det den samme stemningen du ville nå frem til?

 Master Of The Universe