Velg en aktivitet

Vis hjelp

Bare klikk på et ikon nedenfor og velg en aktivitet, og så er du i gang!
Alle aktiviteter kan gjøres uavhengig av hverandre. En aktivitet tar fra 45 min. til 4-5 timer å fullføre.

   

Aktivitetene er inndelt i nivåer:

Level 1: Lett. Aktiviteten krever ingen erfaring i bruk av programmer eller medier.
Level 2: Middels. Aktivitenen krever at du f.eks kan lagre et bilde fra internett, for så å finne det igjen på datamaskinen og redigere det (litt).
Level 3: Utfordrende.

   

Alle aktivitetene gir deg redskap til din personlige medieverktøyskasse, så selv om du føler deg som en level 2 eller 3 kan du likevel garantert lære noe av en aktivitet på level 1. Prøv!